UITLEG RESULTATEN

Open bode­min­dex ach­ter­grond­in­for­ma­tie

 

UITLEG RESULTATEN

De gebruik­te begrip­pen bij de OBI resul­ta­ten

Resul­ta­ten van de OBI sco­re

 

De resul­ta­ten van je OBI sco­re zijn je toe­ge­stuurd. Om je inzicht te ver­schaf­fen in de gebruik­te begrip­pen zijn deze hier­on­der  toe­ge­licht.

Korte uitleg van de gebruikte begrippen

Aggregaatstabiliteit

Droogte en natschade

Kationenbuffering

Ondergrondverdichting

Verkruimelbaarheid

Zinkbeschikbaarheid

Bodembeheer

Bodemleven

Fosfaatbeschikbaarheid

Koperbeschikbaarheid

Stikstoflevering

Verslemping

Zuurgraad

Stikstof buffering

Bodemweerbaarheid

Kalium beschikbaarheid

Magnesium beschikbaarheid

Stuifgevoeligheid

Waterbeschikbaarheid

Zwavellevering

Wormen

Heb je nog andere vragen?

Heb je nog meer vra­gen over je OBI-sco­re? Neem dan even con­tact op met het OBI-team. Ook als je tips hebt hoe het ver­be­terd kan wor­den, dan horen we het graag!

Heb je nog vra­gen over de OBI, kijk dan eens bij onze veel­ge­stel­de vra­gen (FAQs)